LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

BIJBELTEKSTEN

“Want Hij is het die zijn volk zal redden van zijn zonden! Matteüs 1:21”

Bijbelteksten

Genesis 18:23-28Daniel 9:21-23Genesis 13
Genesis 28:11-13Efeze 2:6Hebreeën 10:19
Markus 16:19Romeinen 8:7-9Mattheüs 6:32
Mattheüs 10:34-37Johannes 8:4-11