LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

EEN PROFETISCH BOEK

De Toekomst

De Bijbel is een profetisch boek. Dat betekend dat het geschreven is door mensen die geïnspireerd waren door de Heilige Geest. In de Bijbel staat heel veel beschreven over de toekomst en de dingen die gebeuren gaan. De meeste wereldleiders weten niet hoe de toekomst van de aarde er uitziet. Daarom is het zo interessant om eens wat meer over de toekomst te lezen in de Bijbel. In de Bijbel staat namelijk wel veel over de toekomst.

In de Bijbel staat geschreven dat de Joden verzameld zullen worden terug naar hun land Israël. Het is daarom een wonder dat in 1948 de staat Israël werd gesticht. Je moet begrijpen dat de Joden bijna 2000 jaar over de hele wereld verspreid zijn geweest en dat zij al die tijd niet een eigen land hebben gehad met een eigen regering. Momenteel woont bijna de helft van alle Joden in Israël. Dit was in de Bijbel voorzegd en is na bijna 2000 jaar gebeurd! Wereldleiders begrijpen te weinig van het plan dat God met het Joodse volk heeft en dat Hij Zijn beloften in vervulling doet gaan.

Voor Christenen is de grote verwachting dat Jezus op een dag naar de aarde zal terugkeren. Dit moet een geweldige gebeurtenis worden. In de Bijbel kan je lezen welke dingen er dan allemaal gaan gebeuren. Uiteindelijk zal Jezus 1000 jaar als Koning gaan regeren op aarde en zal er een periode van vrede komen. De tegenstander van God, de duivel zal na die periode nog eenmaal proberen om een rotzooi van de aarde te maken. Hij zal gevangen worden en in een poel van vuur geworpen worden. Dan zal er een definitief einde komen aan oorlog, ziekte en pijn.

Om je een klein beetje te informeren over de toekomst heb ik een paar dingen met je gedeeld. Voor veel mensen zal het moeilijk zijn dit te geloven. Ik zou je willen uitdagen om de Bijbel te gaan bestuderen en God te vragen je ogen te openen. Je zult verbaasd worden over wat er allemaal in de Bijbel staat. Er zijn honderden dingen die in de Bijbel voorzegd werden, die uitgekomen zijn nadat het in de Bijbel opgeschreven was. Je kunt het zelf met God gaan ontdekken.