LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

Laden Evenementen

di 7 mei en 21 mei in de Fjord aanvang om 19.15 u.

In de komende tijd gaan we ons bezig houden met vragen die leven bij gemeenteleden.

Voor info: Elisabeth 0644854478

Iedereen is welkom om aan de kring deel te nemen.
In Hand. 2:42 lezen we dat ze elkaar dagelijks zagen. Daar ging kracht van uit.