LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

Laden Evenementen

Zondag, 28 januari

■ Spreker: Willem Duijn

■ Lofprijs/aanbidding

■ Kinderdienst: zr. Elizabeth

■ Afsluiten gebouw: Fam. De Rooij