LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

Huisgroep – Noord (dins)

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

di 7 mei en 21 mei in de Fjord aanvang om 19.15 u. In de komende tijd gaan we ons bezig houden met vragen die leven bij gemeenteleden. Voor info: Elisabeth 0644854478 Iedereen is welkom om aan de kring deel te nemen. In Hand. 2:42 lezen we dat ze elkaar dagelijks zagen. Daar ging kracht […]

Kerk op straat. Botermarkt

Botermarkt, Haarlem Haarlem Centrum, Haarlem, Noord Holland, Nederland

Kerk op straat. Botermarkt. Bus Theo en Corrie  11.00 – 19.00 uur

LWG Zondagdienst – Speaker: Gerrit Thomas

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

zondag, 26 mei ■  Spreker: Gerrit Thomas ■  Lofprijs/Aanbidding ■  Kinderdienst: zr. Stephanie ■  Afsluiten gebouw: Fam. Hersisia

Huisgroep Noord (dins)

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

di 4 juni en 18 juni in de Fjord aanvang om 19.15 u.We bereiden een hoofdstuk uit de Bijbel voor.Voor info: Elisabeth 0644854478Iedereen is welkom om aan de kring deel te nemen. In Hand. 2:42 lezen we dat ze elkaar dagelijks zagen. Daar ging kracht van uit. 

Bidden voor Haarlem (interkerkelijk)

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

Gebed voor de stad Haarlem & omstr. 19.00 uur – 20.00 uur Fjord, Paul Krugerkade 6. In de Bijbel kwamen de christenen uit een stad bijeen om te bidden. De duivel heeft er een potje van gemaakt en bewerkt dat er allemaal hokjes en vakjes kwamen. Maar oorspronkelijk is het niet zo geweest. In Handelingen […]

LWG Zondagdienst – Speaker: Hans Griffioen

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

zondag, 09 juni ■  Spreker: Hans Griffioen ■  Lofprijs/Aanbidding ■  Kinderdienst: zr. Annelies ■  Afsluiten gebouw: Fam. De Rooij