LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

Donderdagavond Gebedssamenkomst – LWG

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21:00. Op de dag van de bus actie is er ’s avonds in de Fjord geen gebedsavond.

Ochtend gebed – Vrouwen

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem

Woensdag gebed voor zusters in de ochtend aanv. 09.45