LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

Huisgroep – Noord (dins)

Wijkcentrum De Fjord Paul Krugerkade 6, Haarlem, Nederland

di 7 mei en 21 mei in de Fjord aanvang om 19.15 u. In de komende tijd gaan we ons bezig houden met vragen die leven bij gemeenteleden. Voor info: Elisabeth 0644854478 Iedereen is welkom om aan de kring deel te nemen. In Hand. 2:42 lezen we dat ze elkaar dagelijks zagen. Daar ging kracht […]