LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

De kleintjes zijn ook welkom

Kinderen | Jeugd

Kinderen | Jeugd

 

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods’ (Lucas 18:16).

 

  


Een keer per jaar houden we op een zondag een kinderdienst. Waarbij de kinderen o.a. liedjes gaan zingen, er wordt een quiz gehouden enz.

 
GODS WOORD LEREN IN 5 STAPPEN
 

1) Horen – Romeinen 10:17
“Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.”

2)  Lezen/Luisteren – Openbaring 1:3a
“Gelukkig is hij die deze profetie van de Here voorleest; en dat geldt ook voor de mensen die ernaar luisteren en het zullen onthouden.”

3) Studeren – Handelingen 17:11
“……De Joden daar waren niet zo bevooroordeeld als die van Thessalonica. Zij luisterden heel aandachtig naar hen. Elke dag keken zij in de Boeken na of het waar was wat Paulus beweerde.”

4) Memoriseren – Psalmen 119:11
“Ik vul mijn hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen.”

5) Mediteren – Psalmen 119:15
“Ik wil blijven nadenken over Uw voorschriften en zal U trouw volgen.”