AJPK-logo-1

Onze Gemeente

"Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, dienaren om Jezus’ wil." 2 Korintiërs 4:5

Het is weer een nieuw jaar. Het oude is voorbij. We wensen iedereen een geweldig mooi 2023 met de wijsheid, liefde en bescherming van de Heer. Laten we beseffen dat het Gods heilige verlangen is dat zijn kinderen vrucht dragen. Jezus spreekt in Joh. 15:8 : Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Het is zo zijn verlangen dat we ons als christenen voorbeeldig gedragen – ook een vorm van vrucht dragen (denk aan de vrucht van de Heilige Geest) – en getuigen van zijn liefde en genade voor de mensen om ons heen of die op ons pad komen. En dat we ons actief inzetten om mensen het goede nieuws te vertellen. Met de genade en de kracht van God gaan we daar in 2023 weer steevast mee door. Jezus zegt toch heel duidelijk in Matt. 6:19: Verzamelt u geen schatten op de aarde waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen.

Ja, we zien het overal om ons heen en voor ons de taak om voor die dieven en allen die de ongerechtigheid doen, te bidden. Want wat waren wij vóór onze bekering? Ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen die een oordeel over zich gehaald hebben, maar God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, ons mede levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons mede opgewekt en ons ook een plaats gegeven in de hemelse gewesten. U en ik hebben een plaats in de hemelse gewesten. Wat bijzonder! En met zo’n positie verkondig je Jezus. En de blijde boodschap, het evangelie van Jezus. Want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. En het geloof komt uit het horen en het horen door het woord van Christus.

Paulus diende de gemeente van Corinthe gewillig en ook wij dienen dienaren te zijn. Een dienaar is iemand die zijn handen uit de mouwen steekt en in actie komt. Niet lettende op zijn eigen belang maar op het belang van de ander, ondanks dat mensen je teleur kunnen stellen. Elke taak vraagt opoffering van tijd en eigenbelang. Christus volgen, betekent anderen dienen, ook als zij daar niet zo goed op reageren als je verwacht zou hebben. Mogen we ook in 2023 steeds meer beseffen wat het betekent om in de gemeente te dienen en om anderen te dienen waar dan ook.          

Willem en Ingrid Duijn – Voorgangers LWG

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  

Nu ook overdag gebed op wo of do morgen. Voor meer informatie bel 0644854478.