LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

AJPK-logo-1

Onze Gemeente

"... En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” 1 Peter2:5

Degene die het grootste offer ooit op aarde gebracht heeft en zijn leven gaf voor alle zonden, ziekten en alle ongerechtigheid van de mensheid is de eniggeboren Zoon van God, de Vader, de Here Jezus Christus. Zijn hele leven was een offer. Jezus zei niet voor niets dat Hij niet was gekomen om Zich te laten dienen maar om te dienen (Matt. 20:28). En als Jezus gezegd heeft: Maakt allen tot mijn discipelen……, hoe moet het leven er van zo’n discipel, of terwijl een navolgeling van Jezus er dan wel niet uitzien? Het juiste antwoord is: treden in de voetsporen van de Meester. Het is de bedoeling dat elk kind van God treedt in de voetsporen van Jezus en in zijn leven steeds meer op Jezus gaat lijken.”Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft”(1 Joh. 2:6).

Hieruit kunnen we opmaken dat God wil dat ook zijn kinderen dienen en offers brengen. Ja, dat vloeit voort uit het geloof in Christus. Zonder uitvluchten, zonder excuses, zonder klagen of tegenstribbelen maar volhardend door de liefde van Christus zijn we bereid en bieden we ons aan. Het is noodzakelijk dat er mensen in het huis van God zijn die dienen en offers brengen. Zonder dat kan het geestelijke huis niet functioneren en gebouwd worden. We dienen levende stenen te zijn. Als we zondags in de kerk komen, we zitten twee uur op een stoel, we drinken koffie, we gaan naar huis, week in, week uit, jaar in jaar uit dan moeten we ons afvragen of we wel levende stenen zijn. Bouw van een geestelijk huis betekent dat er verder aan het huis gebouwd wordt en daar zijn arbeiders voor nodig. Arbeiders die zich beschikbaar stellen, die hun schouders er onder willen zetten en die hun taak trouw uitoefenen.

Daar worden we als kinderen van God toe opgeroepen in 1 Petrus 2:5. We zijn geschapen om goede werken te doen die God van te voren bereid heeft om daarin te wandelen. We gaan weer een periode in van even geen werk, even geen verplichtingen, even rusten van de arbeid, die tegenwoordig vaak behoorlijk wat stress met zich meebrengt. Ontspan, geniet van alles wat door God gegeven is. Zo wensen we ieder een heel goed begin van de zomer! 
              

Willem en Ingrid Duijn, voorgangers


Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur.
M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  

Woensdag ochtend gebed voor zusters,  aanv. 09.45. Voor meer informatie bel 06 4485 4478.