LWG Haarlem

Levend Woord Gemeente Haarlem

AJPK-logo-1

Onze Gemeente

"Al zou de vijgeboom geen vrucht meer dragen; al zou de wijnstok geen druiven meer voortbrengen; al zouden de kudden geen jongen meer voortbrengen; hij zou nog altijd God prijzen.” Habakuk 3:17-18

Uit het hart van het apostolisch team.

Blijf u verheugen in God!   Er kunnen tijden, of momenten zijn waarin het lijkt dat alles om u heen instort. Bepaalde vriendschappen kunnen wegvallen, of anderen stellen u teleur. Je kan van die momenten hebben waarin het lijkt dat niets wilt lukken, wat je ook probeert en hoe goed je ook je best doet. Misschien bidt u al langere tijd voor iets, maar het wordt maar niet zichtbaar. Mensen waaraan u pastorale zorg hebt besteed, kunnen u teleurstellen. Het bedrijf of carriere waarvoor u zo hard hebt gewerkt kan wegvallen. Je kunt te maken krijgen met ontslag, met ziekte in de familie. Dit zijn tijden, hoe moeilijk ook, die zich aan u voordoen als gelegenheden om stil te staan en te onderzoeken wat werkelijk belangrijk voor u is.

Habakuk was getuige van het wegvallen van zo ongeveer alles wat belangrijk voor hem was. Toch was hij ondanks het verlies, het falen en de teleurstelling in staat om te onderscheiden tussen datgene wat hem dierbaar was en wat vergangelijk en leeg was. Hij bereikte een punt waarop hij serieus kon zeggen, dat zelfs al zou alles om hem heen wegvallen, hij zich nog steeds zou verheugen in God. Misschien zou zijn lof niet gemakkelijk komen, als hij moest inzien hoe alles achterbleef bij zijn verwachting; maar ondanks dat zou hij toch God prijzen. Habakuk kon vijgebomen geen vrucht laten voortbrengen. Hij had geen greep op de vruchtbaarheid van de kudden, maar hij had wel zeggenschap over zijn eigen antwoord aan God. Hij koos ervoor om de Heer te prijzen. Lijkt het erop dat de dingen om u heen instorten? U kunt nog altijd God prijzen. Uw lofprijzing is niet afhankelijk van het succes van uw activiteiten en inspanningen, maar van Gods natuur en Zijn liefde voor u en Zijn trouw. Vraag God om u te helpen voorbij aardse beslommeringen en zorgen te zien en de redenen in te zien die u hebt om Hem te prijzen. Aan veel van onze omstandigheden kunnen we niets doen, daar hebben we geen invloed op. Door God in alles en door alles heen te blijven prijzen en aanbidden, zult u merken dat de omstandigheden geen invloed op uw gemoeds toestand krijgen. U wordt boven situaties uit getild. God is groter dan uw omstandigheden, geloof dat Hij in dat alles het laatste woord heeft.

Hans Griffioen, evangelist, spreker, leraar

Elke donderdagavond gebedssamenkomst met viering van heilig avondmaal in de bovenzaal van 19.30 u tot 21.00 uur. M.u.v. de dag van de busevangelisatie.  

Woensdag ochtend gebed voor zusters,  aanv. 09.45. Voor meer informatie bel 06 4485 4478.